Etap rejestracji wniosków do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej został zakończony w dniu 29-03-2024 godz. 23:59.

Aktualnie trwa etap weryfikacji wniosków przez placówki pierwszego wyboru.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nastąpi w dniu 19-04-2024 godz. 09:00.