Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej na terenie województwa małopolskiego znajduje się w menu bocznym systemu - pozycja Terminarz.

Rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 13 maja 2024 r.


W elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie, oprócz krakowskich szkół ponadpodstawowych biorą również udział szkoły z innych powiatów województwa małopolskiego. Lista wszystkich szkół z podziałem na powiaty, znajduje się w menu bocznym systemu rekrutacyjnego.