Szanowni Państwo,


od 13-05-2024 mogą Państwo zarejestrować elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


Rejestracja wniosku - krok po kroku - obejrzyj film


Oferty szkół ponadpodstawowych z Krakowa oraz z powiatu Krakowskiego, Oświęcimskiego, Wadowickiego oraz Olkuskiego biorących udział w elektronicznym naborze udostępnione są w menu bocznym systemu - pozycja "Informator o ofercie".


Terminy składania wniosków


od 13-05-2024 do 27-05-2024  – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.


od 13-05-2024 do 04-07-2024 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których nie obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej.


Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

 

Wniosek można podpisać profilem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym. Warunkiem skorzystania z tej możliwość jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku za pomocą e-podpisu nie wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.


Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości podpisania wniosku rekrutacyjnego e-podpisem, wniosek rekrutacyjny zapisany w systemie drukują, podpisują odręcznie i składają w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów.


Uwaga! Wniosek, który nie zostanie podpisany e-podpisem lub nie zostanie złożony w placówce pierwszego wyboru nie będzie rozpatrywany w procesie rekrutacji do szkół.