Rejestracja wniosków w rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych!


Od 17-07-2024 mogą Państwo zarejestrować elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji uzupełniającej. Oferty szkół ponadpodstawowych z Krakowa oraz z innych powiatów biorących udział w elektronicznym naborze udostępnione są w menu bocznym systemu - pozycja "Informator o ofercie".

Lista szkół posiadających wolne miejsca dostępna jest w menu bocznym systemu - pozycja "Wolne miejsca".


Jak wypełnić wniosek:

 • Kandydaci, którzy nie zarejestrowali się w rekrutacji podstawowej: Wybierz opcję "Zarejestruj", która dostępna jest w menu bocznym.

 • Kandydaci, którzy zarejestrowali się w rekrutacji podstawowej: Wybierz opcję "Zaloguj", która dostępna jest w prawym górnym rogu.


Pamiętaj:

 • Wniosek rekrutacyjny musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

 • Istnieje możliwość podpisania wniosku:

  • Profilem Zaufanym ePUAP

  • Podpisem osobistym

  • Podpisem kwalifikowanym

 • Podpisanie wniosku e-podpisu nie wymaga złożenia wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

 • Uwaga: Aby skorzystać z e-podpisu, należy dodać w systemie załączniki potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów (jeśli zostały zaznaczone) oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  • Jeśli te załączniki zostały już dodane w rekrutacji podstawowej, automatycznie zostaną podpięte do wniosku w rekrutacji uzupełniającej.

  • Przed złożeniem e-podpisu sprawdź, czy załączniki są poprawne, szczególnie jeśli wyniki egzaminu ósmoklasisty uległy zmianie. W razie potrzeby edytuj załączniki w panelu "Załączniki".

 • Rodzice lub opiekunowie, którzy nie mogą podpisać wniosku e-podpisem, drukują, podpisują odręcznie i składają w szkole pierwszego wyboru.


Terminy składania wniosków


od 17-07-2024 do 18-07-2024  – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17-07-2024 do 24-07-2024 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których nie obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznejRejestracja wniosku - krok po kroku - obejrzyj filmRejestracja osiągnięć (ocen, wyników egzaminu ósmoklasisty, osiągnięć) - krok po kroku - obejrzyj film