Etap rejestracji wniosków do klas I szkół podstawowych został zakończony w dniu 29-03-2024 godz. 23:59.

Aktualnie trwa etap weryfikacji wniosków przez placówki pierwszego wyboru.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klas I szkół podstawowych nastąpi w dniu 19-04-2024 godz. 09:00.