Szanowni Państwo,


witamy w systemie wspierającym proces naboru do klas I szkół podstawowych w Krakowie.

Zasady rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram dostępny jest w menu po lewej stronie ekranu.

Etap składania wniosków/zgłoszeń do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 1 marca 2024 r. (od godz. 8:00) do 29 marca 2024 r. (do godz. 23:59).

Aby zarejestrować wniosek lub zgłoszenie do szkoły obwodowej skorzystaj z opcji "Zarejestruj", która dostępna jest w menu bocznym systemu.

Zarejestrowany w systemie wniosek/zgłoszenie:

  1. Można wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w szkole podstawowej pierwszego wyboru (wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  2. Można podpisać wniosek/zgłoszenie za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej opcji:

    • Jest posiadanie przez rodziców/opiekunów prawnych Profilu Zaufanego.

    • Dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów w formie załączników.


Uwaga! Jeśli wniosek/zgłoszenie zostanie zarejestrowany w systemie, ale nie zostanie zweryfikowane i potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru – KANDYDAT NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE  REKRUTACJI.