Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja podstawowa

Data:
od: 01-03-2024 godz. 08:00 do 29-03-2024 godz. 23:59

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

Data:
do 03-04-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

Data:
od 19-04-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 22-04-2024 godz. 08:00 do 07-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

Data:
od 08-05-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Data:
od 08-05-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie serwisu rekrutacyjnego.

Data:


Zdarzenie:

Rekrutacja uzupełniająca

Data:
od: 20-05-2024 do 03-06-2024

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.


Data:
do 04-06-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.


Data:
od 19-06-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Data:
od: 20-06-2024 do 27-06-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.


Data:
od 28-06-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.