Lista szkół biorących udział w elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2024/2025.


Szkoły z Powiatu Krakowskiego:


 1. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach

 2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  w Skale

 3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

 4. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

 6. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie

 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie


Szkoły z Powiatu Olkuskiego:


 1. I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu

 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu

 4. Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Olkuszu

 5. Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu

 6. Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

 7. Zespół Szkół w Wolbromiu


Szkoły z Powiatu Oświęcimskiego:


 1. Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

 2. Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

 3. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

 4. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu

 5. Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

 6. Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach

 7. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

 9. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze

 10. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego


Szkoły z Powiatu Wadowickiego:


 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach

 4. Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

 6. Zespół Szkół Nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Andrychowie

 7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

 8. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 9. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy